Acquisitiefinanciering, alles wat u moet weten

Bent u benieuwd naar alle ins- en outs over acquisitiefinanciering? Fundfirm vertelt u graag meer hierover! Dankzij onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring hebben wij diverse ondernemers kunnen helpen met het maken van de volgende stap. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Lees dan verder voor een nadere toelichting omtrent het begrip ‘acquisitiefinanciering’.

Wat is acquisitie?

Men spreekt van een acquisitie wanneer een bedrijf een ander bedrijf overneemt. Dit doet het acquirerende bedrijf door een meerderheid van de aandelen, of het geheel ervan, van het desbetreffende bedrijf op te kopen. Acquisitie dient niet verward te worden met fusering. Er is bij een acquisitie immers sprake van ongelijkheid tussen de twee bedrijven, terwijl een fusie gelijkheid impliceert.

Een acquisitie kan op vriendelijke of vijandige wijze plaatsvinden. Bij een vriendelijke acquisitie gaan beide bedrijven akkoord met de voorwaarden van de overname, in tegenstelling tot de vijandige overname. Hierbij doet het acquirerende bedrijf zonder toestemming van de andere partij een poging om het bedrijf over te nemen, bijvoorbeeld door een meerderheid van de aandelen op te kopen. Hierdoor verschaft de koper zich een meerderheidsbelang.

Acquirerende bedrijven willen vaak via een overname een groter marktaandeel realiseren, of toegang krijgen tot een techniek of dienst waar de eigen organisatie nog niet over beschikt.

Wat is een acquisitiefinanciering?

Een acquisitiefinanciering omvat het aantrekken van kapitaal ten behoeve van de overname. Het voornemen is hier om de benodigde liquide middelen buiten de bestaande activa om te verkrijgen. De inkomstenstroom van het overgenomen bedrijf wordt dan gebruikt om de schuld als gevolg van de aankoop terug te betalen.

Zakelijke lening als acquisitiefinanciering

Een acquisitiefinanciering is in diverse vormen te realiseren. U kunt, mits u uw financiële positie en zakelijke competenties kunt verantwoorden, middels een zakelijke lening of kredietlijn een acquisitie realiseren. Deze zou in principe de volledige aankoop, de juridische kosten en overige kosten moeten dekken.

Externe investeerders als acquisitiefinanciering

Het is ook mogelijk om financiële hulp van externe investeerders in te schakelen voor de overname van een ander bedrijf. Vaak wordt in ruil hiervoor een deel van de aandelen of een schuldpositie tegen een vaste of variabele rente aangeboden. Deze voorwaarden kunnen mogelijkerwijs aantrekkelijker zijn dan acquisitiefinanciering via de bank of andere financiële instellingen.

Een strategisch plan voor de acquisitie

Zoals eerder gezegd, u krijgt niet zonder slag of stoot een bank of investeerder bereid om uw acquisitie te financieren. U dient met een strategisch uitgedacht plan over de aflossing van uw schuld te komen. Vaak verantwoord de acquirerende partij de overname door de schuld terug te betalen met de nieuwe inkomstenstroom.

Hoe de acquisitie tot stand komt, is doorgaans van diverse factoren afhankelijk. Vaak wordt er gekeken naar:

  • De termijn waarop de overname gerealiseerd dient te worden;
  • De doelen van de acquisitiepartij;
  • De verwachtingen van de acquisitiepartij na de overname;
  • Geboden alternatieven of vangnetten ten behoeve van de financierende partij.

Meer weten over de acquisitiefinanciering?

Heeft u vragen of opmerkingen over acquisitiefinanciering? Neem dan zeker contact met ons op! Dit kan telefonisch via 06-30 91 44 26. Ook zijn wij te bereiken op het volgende e-mailadres: richard.de.ruiter@fundfirm.nl. Ten slotte is het mogelijk om het onderstaande contactformulier in te vullen. U krijgt zo snel mogelijk reactie van ons. Wij zijn u graag van dienst met een advies op maat!