Alles over werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan haar dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij moet u denken aan het betalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen, het verrichten van onderhoud en het aanvullen van de voorraden. Het werkkapitaal wordt uitgedrukt in het verschil tussen de vlottende activa op de balans van uw onderneming en de vlottende passiva. In dit artikel vertellen we u graag meer over werkkapitaal, lees dus snel verder!

Meer over werkkapitaal

Wanneer uw bedrijf onvoldoende werkkapitaal bezit, dan krijgt u te maken met problemen op het gebied van de dagelijkse uitgaven. Een tekort aan werkkapitaal kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat u uw openstaande rekeningen niet meer kunt voldoen. Werkkapitaal is namelijk geld dat u niets oplevert. Het staat niet op de bank, u ontvangt er geen rente over en u kunt het ook niet investeren in de groei van uw bedrijf. Werkkapitaal ‘kost’ u daarmee geld.

Wilt u uw werkkapitaal positie veranderen? Dan moet u in ieder geval op een van de volgende vlakken iets drastisch veranderen:

 • Debiteuren
 • Voorraad
 • Crediteuren

Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om uw debiteuren sneller te laten betalen, komt er sneller geld binnen bij uw bedrijf. U kunt dit op verschillende wijzen aanpakken:

 • (Potentiële) klanten screenen op betaalgedrag en kredietwaardigheid. Vraag bijvoorbeeld kredietinformatierapporten op of monitor de financiële ontwikkeling van uw klanten.
 • Kijk kritisch naar uw eigen factureringsproces. Zijn de facturen duidelijk? Worden deze snel genoeg verzonden? Is de communicatie tussen uw sales en finance afdeling op orde?
 • Daarnaast bestaan er ook tal van alternatieve methoden om uw geld sneller te ontvangen. Hierbij moet u met name denken aan diensten tegen betaling van een fee, zoals bij factoring of reverse factoring het geval is.

Wanneer u wél over voldoende werkkapitaal beschikt ontstaat er ruimte om wat meer dividend uit te keren, of u heeft het nodig om verdere groei van uw bedrijf mogelijk te maken. De groei van uw bedrijf gaat namelijk vrijwel altijd gepaard met een groei van het benodigde werkkapitaal. Heeft meer voorraad, er gaan meer rekeningen de deur uit, en misschien moet u zelfs investeren in kapitaalgoederen om de groei mogelijk te maken. Groei ‘kost’ liquiditeit, maar betaalt zich bij goed ondernemerschap uiteraard ook weer uit.

Tot slot is het goed om te weten dat investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines géén werkkapitaal is. Dat geldt bovendien ook voor financieringen die u gebruikt ten behoeve van productontwikkeling of innovatie.

Werkkapitaal berekenen

Zoals gezegd wordt werkkapitaal uitgedrukt in het verschil tussen de vlottende activa op de balans van uw onderneming en de vlottende passiva.

Hoewel dit wellicht als een simpele berekening klinkt, is het berekenen van uw werkkapitaal in werkelijkheid toch iets gecompliceerder.

Voor we de verschillende berekeningen behandelen, leggen we u eerst graag uit welke factoren van belang zijn voor het werkkapitaal:

Bij werkkapitaal zijn er drie factoren van belang: debiteuren, voorraden en crediteuren. Hoe langer het duurt voordat debiteuren de facturen betalen, hoe langer uw bedrijf op haar geld zal moeten wachten. Een lange betaaltermijn is dus ongunstig voor het werkkapitaal.

 Hetzelfde geldt voor grote voorraden. Hoe langer artikelen op voorraad liggen, hoe langer het duurt voordat uw bedrijf er geld voor ontvangt.

 Ook crediteuren hebben invloed op uw werkkapitaal. Hoe langer het duurt voordat uw leveranciers betaald krijgen, hoe langer uw bedrijf haar werkkapitaal inzetbaar moet houden voor andere uitgaven. Deze periode – tussen de betaling aan de leverancier en de ontvangst van het geld van uw klanten – noemen we ook wel de ‘cash conversion cycle’.

De berekeningen:

Werkkapitaal:

Het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).

Bruto werkkapitaal:

Het bruto werkkapitaal staat gelijk aan de omvang van de vlottende activa.

Netto werkkapitaal:

Vlottende activa – kort vreemd vermogen

Of:

(eigen vermogen + voorzieningen + lang vreemd vermogen) – vaste activa

Financieren van uw werkkapitaal

Vraagt u zich af hoe u aan voldoende werkkapitaal komt? Daar zijn gelukkig voor u voldoende mogelijkheden voor. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet:

 • Financiering uit eigen bedrijf
  • Alert omgaan met voorraad, actief debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Externe financieringsvormen voor werkkapitaal
  • Bank
  • Crowdfunding
  • Factoring
  • Leverancierskrediet
  • Pinvoorschot
  • Online krediet
  • Leasing

Zo ziet u dat er voldoende mogelijkheden liggen op het gebied van het financieren van uw werkkapitaal!

Vragen of interesse in begeleiding?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het berekenen en/of beheren van uw werkkapitaal? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!