Debt Advisory & Financial Restructuring

Samenvatting

 • Debt Advisory is een specialisme geworden door de steeds complexer en aan verandering onderhevige policy en voorwaarden van Kredietverstrekkers;
 • Er komen steeds meer verschillende financieringsvormen op de markt waardoor gestapeld financieren steeds gangbaarder wordt;
 • Een onafhankelijke debt advisor levert toegevoegde waarde voor ondernemers en Private Equity partijen bij alle type overnamefinancieringen of bedrijfsfinancieringen uit hoofde van autonome groei of restructuring;
 • Fundfirm onderscheidt zich door een end-to-end projectmanagement en one stop shop benadering; dit betekent dat er nauw wordt samengewerkt met corporate finance, accountancy, due diligence en legal & tax en tegelijkertijd het volledige kredietverleningsproces van intake tot closing wordt begeleidt.

Inleiding

De laatste jaren is Debt Advisory en Financial Restructuring een groeiend aandachtsgebied en specialisme geworden. Door de corona crisis lijkt het belang alleen maar toegenomen. Debt advisors ondersteunen en ontzorgen ondernemers en Private Equity partijen in alle fases, van groei tot herstructurering. In dit artikel staan we stil bij de aanleiding, wat is debt advisory en financial restructuring, welke financieringsvormen zijn er, wat zijn de werkzaamheden en hoe verloopt het proces. Tenslotte staan we stil bij de waarde propositie van Fundfirm. De doelgroep waar Fundfirm zich op richt zijn niet beursgenoteerde ondernemingen in Nederland in het mid-corporate segment (omzet vanaf €1,0m), dat is dus ook de scope van dit artikel.

Aanleiding

De vereisten van Kredietverstrekkers ten aanzien van kredietaanvragen worden steeds stringenter en complexer. Dit heeft enerzijds met regelging te maken van toezichthouders en anderzijds met dat policyvoorwaarden per sector en per Kredietverstrekker voortdurend  in beweging zijn en kunnen verschillen per Kredietverstrekker. Naast bancaire financiering komen er steeds meer financieringsproducten op de markt met voor ieder product weer verschillende voorwaarden en condities. Meer recent vragen kredietverstrekkers als gevolg van het coronavirus aanvullende informatie op zoals liquiditeitsprognoses en een heldere corona impact analyse. Waar voorheen accountants of corporate finance kantoren debt advisory er ‘bij deden’, zorgen voornoemde factoren er voor dat Debt Advisory een specialisme is geworden waar debt advisors van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor ondernemingen en Private Equity partijen.

Debt Advisory

Als er een kredietbehoefte ontstaat is er altijd sprake van een event en dat event wordt getriggerd vanuit een strategie. Bij onderstaande events kan een onafhankelijke debt advisor waarde toevoegen:

 • Autonome Groei: de onderneming groeit autonoom maar heeft financiering nodig om de groei mogelijk te maken. De uitbreidingsinvesteringen in het wagen- of machinepark of werkkapitaal kunnen niet alleen uit de bestaande cashflow gefinancierd worden.
 • Strategische Overname: een onderneming of een Private Equity partij is voornemens één of meerdere (buy-and-build) strategische overname te doen. Er is een acquisitiefinanciering nodig om de koopsom te financieren.
 • Management Buy-Out: Bestaand management krijgt de mogelijkheid om een deel of 100% van de aandelen te kopen in een onderneming.
 • Leveraged Buy-Out: Een Private Equity partij koopt een belang in een onderneming. Vaak wordt er een koopholding opgericht (Newco) welke 100% van de aandelen koopt en wordt er een bepaalde leverage gezocht op het geïnvesteerde vermogen in Newco.
 • Dividend of Recap: Bestaande aandeelhouders willen op basis van de bestaande kasstromen in de onderneming een financiering aanvragen, waarna er een dividend uitkering kan plaatsvinden naar de aandeelhouders.
 • Onroerend goed: Vanwege uitbreiding of verplaatsing wil een ondernemer investeren in een bedrijfspand voor eigen gebruik. Daarnaast kunnen beleggers of ondernemers ook investeren in onroerend goed voor verhuur.

Financial Restructuring

Financial restructuring gaat als het ware over het herstel van een onderneming als de onderneming zich in financiële moeilijkheden bevindt. Het gaat dan om issues die dermate veel risico’s met zich meebrengen, dat hiermee het voortbestaan van de onderneming in gevaar dreigt te komen. Bijvoorbeeld kan er als gevolg van het corona virus sprake zijn van vraaguitval, oplopende debiteurentermijn en stijgende kosten. Bij onderstaande vraagstukken kan een debt advisor ondersteunen:

– Convenant breach: op basis van de huidige of toekomstige performance kan niet aan de financieringsvoorwaarden worden voldaan (bijvoorbeeld financiële convenanten). Wellicht is een convenant reset nodig of kan er een eenmalige waiver verstrekt worden;

– Tijdelijk liquiditeitstekort: de debt service verplichtingen (rente en aflossing) kunnen tijdelijk niet worden  nagekomen. Er is tijdelijk extra financiering nodig danwel aflossingen moeten worden opgeschort of gestretcht;

– Structureel liquiditeitskort: de cashflow is gedaald als gevolg van interne of externe factoren en op de middellange termijn is er ook geen zicht op herstel. In dit geval is het noodzakelijk om de gehele financieringsstructuur aan te passen en/of de balans te versterken met risicodragend vermogen.

Dit zijn een aantal voorbeelden waardoor een bedrijf zich in financiële moeilijkheden kan bevinden. Wat er dan nodig is, is een financial restructuring, oftewel, een financiële herstructurering.

Verschillende Financieringsvormen

In het financieringslandschap zijn er verschillende vormen om de activa op de balans te financieren. Een juiste risico-rendement afweging is daarbij van het grootste belang tussen alle stakeholders. Banken zijn gehouden aan regelgeving en hebben hun policyvoorwaarden aangescherpt ten aanzien van asset light financieringen. De laatste jaren zijn verstrekkers van achtergestelde leningen, niet zijnde verkopersleningen toegenomen. Debt funds, crowd funders en mezannine providers kunnen het gat tussen equity en senior debt invullen. Als je de kennis en het netwerk hebt kan een debt advisor voor de meest optimale financieringsmix zorgen op basis van het risico/rendement en flexibiliteit in de structuur.

verschillende financieringsvormen

Werkzaamheden en Proces

Onze werkzaamheden omvatten een breed palet aan diensten: van een korte scan (haalbaarheidsanalyse) tot het opstellen van financieringsmemorandum en het voeren van onderhandelingen met mogelijke financiers tot en met het beschikbaar stellen van de kredietfaciliteiten. Via een combinatie van strategische, operationele en financiële analyses wordt inzichtelijk gemaakt wat de financieringsmogelijkheden en herstructureringsopties zijn.

Toegevoegde waarde Fundfirm

 • Ervaring: Het team bestaat uit ex-bankiers met jarenlange ervaring op het gebied van overnamefinancieringen en bedrijfsfinancieringen en weten binnen de financieringskaders de optimale financieringsstructuur en flexibiliteit te realiseren;
 • Onafhankelijk: wij zijn onafhankelijk en hebben kennis van marktconforme tarifering, zekerheden en convenanten;
 • Netwerk: wij beschikken over een uitgebreid netwerk van binnen- als buitenlandse banken, alternatieve financiers en Private Equity partijen;
 • End-to-end projectmanagement: wij ontzorgen onze klanten door pro-actief projectmanagement van de eerste analyse, het maken van een financieringsmemorandum, tot het ophalen van de financiering en de closing;
 • One stop shop: wij zijn niet afhankelijk van derden en hebben alle kennis en disciplines in huis en werken nauw samen met Corporate Finance, Accountancy en het Due Diligence team;
 • Pragmatische aanpak: wij maken geen vuistdikke rapporten, maar hebben een pragmatische en effectieve aanpak op basis van een snelle en scherpe analyse en met heldere afspraken omtrent tijdslijnen en resultaat.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Heeft u vragen over Debt Advisory & Financial Restructuring, bent u opzoek naar een concreet advies of wilt u graag meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 038-8515200. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. Wij helpen u graag verder als het om Debt Advisory en Financial Restructuring gaat!