Een bankgarantie, alles wat u moet weten

Een bankgarantie is een overeenkomst waarin een bedrijf een onvoorwaardelijke betaling garandeert. De betaling dient vervolgens plaats te vinden op afroep van de begunstigde van de bankgarantie. Het opstellen van een bankgarantie kost niet alleen geld, het komt ook nog eens erg nauw. Daarom leggen wij u in dit artikel graag nog veel meer uit over bankgaranties. Lees dus snel verder.

Meer over bankgaranties

Een bankgarantie houdt met name in dat de bank een waarborgsom betaalt wanneer de kopende partij niet aan zijn verplichtingen voldoet. De bankgarantie geldt dus eigenlijk als extra zekerheid dat de afspraken die de kopende en verkopende partij met elkaar maken, ook daadwerkelijk worden nagekomen. De waarborgsom die in de garantie wordt opgenomen bedraagt over het algemeen 10% van de totale som. Banken brengen vervolgens ongeveer 1% van de waarborgsom in rekening.

Het claimen van de bankgarantie

Zodra er een bankgarantie geldig is en de begunstigde deze heeft ontvangen, loopt u het risico dat deze zal worden geclaimd. Het claimen van een bankgarantie mag namelijk zolang de begunstigde nog in het bezit is van de garantie. U doet er dus verstandig aan om er bij de beëindiging van de overeenkomst tussen u en de begunstigde voor te zorgen dat u de garantie altijd weer netjes retour ontvangt. Gebeurt dit niet? Dan kan dit in een later stadium vervelende gevolgen hebben. Iets waar u natuurlijk niet op zit te wachten.

De begunstigde partij hoeft op voorhand ook geen grond aan te voeren op basis waarvan hij of zij de garantie wil inroepen. Omdat de garantie in veel gevallen afgegeven wordt door de bank, en de bank toch een bepaalde mate van zekerheid wil, zal zij het te garanderen bedrag blokkeren op uw rekening.

Banken verlenen dus een faciliterende rol wanneer het om een bankgarantie gaat. Zoals eerder vermeld moeten zij dus iedere claim van de begunstigde op de garantie onvoorwaardelijk honoreren. Hierbij maakt het voor de bank niet uit of het onderliggende contract beëindigd is of dat de claim betwist wordt. De bank zal het te garanderen bedrag direct betalen en verhaal halen bij de garantiegever. Als garantiegever heeft u in principe dan ook geen enkele mogelijkheid om dit te voorkomen.

De kosten van een bankgarantie

Aan een bankgarantie zijn vrijwel altijd kosten verbonden. Normaliter bestaan deze kosten uit de behandelingskosten bij het opstellen van de bankgarantie en de periodieke beheers provisies. Deze beheers provisies bestaan vaak uit percentages van de gegarandeerde som en verschillen per bank. Echter is een provisie van 1% op jaarbasis iets wat wij vaak voorbij zien komen.

Wat gebeurt er met de garantie bij een faillissement?

Stel dat de afnemer in kwestie failliet gaat, of u om wat voor reden dan ook niet wil betalen. In dit geval kan u als leverancier een beroep doen op de bankgarantie om zo de betaalde som weer terug te krijgen, maar dan van de bank.

De bank zal dit bedrag vervolgens altijd proberen te verhalen op de afnemer. Omdat de bank natuurlijk zelf een bepaalde mate van zekerheid wil hebben, zal het vervolgens een bedrag ter grootte van de bankgarantie bevriezen. Ook kan de bank er voor kiezen om de kredietlimiet te verlagen met het openstaande bedrag. Gelukkig zal een bank alleen meewerken aan een bankgarantie als zij zeker weet dat zij zelf succesvol verhaal kan halen op een afnemer.

Soorten bankgaranties

Er bestaan tot slot verschillende soorten bankgaranties. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende soorten:

 • Huurgarantie
  • Hiermee heeft de verhuurder de zekerheid dat huur en/of eventuele schade voldaan wordt.
 • Betalingsgarantie
  • Hiermee heeft de leverancier de zekerheid dat hij of zij de betaling voor zijn diensten ontvangt.
 • Vooruitbetalingsgarantie
  • Hiermee geeft u een zakenpartner de zekerheid dat hij of zij het vooruitbetaalde bedrag terugkrijgt bij een wanprestatie.
 • Uitvoeringsgarantie
  • Hiermee biedt u zekerheid in de vorm van een financiële compensatie bij het niet nakomen van afspraken omtrent levering of uitvoering.
 • Onderhoudsgarantie
  • Hiermee geeft u de zekerheid van een financiële compensatie wanneer u de opgestelde garantie- en/of onderhoudsverplichting niet nakomt.
 • Biedingsgarantie
  • Hiermee geeft u de zekerheid dat u de geldende offerte-, aanbieding- of inschrijvingsverplichting kunt nakomen.

Vragen of interesse in begeleiding bij het opstellen van een garantietekst?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het opstellen van een bankgarantie? Neem dan gerust contact op met ons.

Fundfirm heeft namelijk meerdere juristen in dienst die u graag helpen bij het opstellen en/of controleren van een garantietekst.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!