Financial restructuring, oplossing voor ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden

Als de financiële gezondheid van uw onderneming onder druk staat, bijvoorbeeld als gevolg van het corona virus, dan kan dit leiden tot risico’s die het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Heeft u last van vraaguitval, oplopende debiteurentermijnen of stijgende kosten? Dan is het tijd om een Debt Advisor in te schakelen. In dit artikel vertellen wij u graag meer over de hulp die een Debt Advisor u kan bieden en hoe een financiële herstructurering uw onderneming kan doen herstellen.

Mogelijke vraagstukken waarbij wij u kunnen helpen

Voor u als ondernemer liggen er voortdurend risico’s op de loer. In tijden van crises worden die risico’s nog eens verergerd en kan hierdoor zelfs het voortbestaan van uw onderneming worden bedreigd.

Deze extra risico’s leiden veelal tot financiele consequenties. De omzet valt terug, de kosten lopen verder op en andere issues ontstaan vaak ook spontaan op dit soort momenten. Stuk voor stuk situaties waarin u absoluut de hulp van een externe Debt Advisor in dient te schakelen.

Covenant breach

Vaak heeft uw bank bepaalde convenanten met u afgesproken bijvoorbeeld een bepaald niveau EBITDA, een ICR-ratio of een Debt/Ebitda multiple waar u niet doorheen mag zakken. En door de huidige situatie, kan uw bedrijf thans en in de nabije toekomst niet  aan de financieringsvoorwaarden voldoen. Dan zullen de bestaande convenanten moeten worden herijkt, of er zal in ieder geval een ‘waiver’ verstrekt moeten worden.

Tijdelijk liquiditeitstekort

Als u niet meer in staat bent om aan uw aflosverplichtingen te voldoen., dan heeft u tijdelijk extra financiering nodig of uw aflossingen moeten worden opgeschort of gestretcht.

Structureel liquiditeitstekort

Uw cashflow is gedaald als gevolg van interne of externe factoren en op de middellange termijn is er ook geen zicht op herstel. In dit geval is het noodzakelijk om de gehele financieringsstructuur aan te passen en/of de balans te versterken met risicodragend vermogen.

Daarnaast kan een financiële herstructurering ook relevant zijn   in een van de volgende gevallen:

 • Uw bedrijf heeft over een langere periode verlies gemaakt in combinatie met een te laag of dalend eigen vermogen;
 • Uw bedrijf heeft over een langere periode verlies gemaakt in combinatie met een gebrek aan liquide middelen;
 • Uw bedrijf kan haar kredietverplichtingen niet langer nakomen;
 • Bijzondere omstandigheden zorgen ervoor dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. Bijvoorbeeld wanneer belangrijke personen de organisatie verlaten.

Het uitvoeren van financial restructuring traject

Vraagt u zicht af hoe een financiële herstructurering in de praktijk in zijn werk gaat? Het antwoord op die vraag bestaat uit een aantal onderdelen:

Zo ontwikkelen wij ten eerste samen met u, uw financiers, crediteuren, debiteuren en alle andere betrokken partijen een gedragen oplossing. Een oplossing die in onze ogen rekening dient te houden met een aantal zaken. Namelijk, de financiële én commerciële positie van uw onderneming nú en in de toekomst.

Vervolgens gaan we aan de slag met:

 • Het herstructureren van de balans, rekening houdend met uw businessplan en financieringsbehoefte;
 • Het voeren van onderhandelingen met uw financiers en overige crediteuren;
 • Het bieden van ondersteuning bij het opstellen van de nieuwe financieringsdocumentatie inclusief financieringsconvenanten;
 • Het bieden van ondersteuning bij het aantrekken van vervangende of nieuwe financieringen.

Op basis van deze aanpak doen we er samen alles aan om uw onderneming weer te stabiliseren en de waarde te maximaliseren.

Breng de gevolgen van de coronacrisis in kaart met een liquiditeitsprognose

Heeft u onvoldoende inzicht in de gevolgen van de coronacrisis op uw onderneming? Twijfelt u bijvoorbeeld of de financiële gezondheid van uw onderneming onder druk staat? Is het tijd om hulp in te schakelen of is uw bedrijf nog steeds kerngezond? Vragen die u eenvoudig kunt beantwoorden op basis van een grondige liquiditeitsprognose.

Een liquiditeitsprognose helpt u als ondernemer namelijk om de gevolgen van de coronacrisis voor uw cashflow zo veel mogelijk in kaart te brengen. Zodoende krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de tekorten die kunnen ontstaan en zo kunt u hier tijdig op inspelen. Een liquiditeitsprognose kan daarnaast ook gebruikt worden om een nieuwe financieringsaanvraag te onderbouwen.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is het overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de nabije toekomst, het is dus als het ware een voorspelling van uw cashflow. Deze voorspelling geeft per maand inzicht in de verwachte geldbehoefte en laat zien hoeveel cash u van maand tot maand tot uw beschikking heeft.

Stappenplan voor het opstellen van een liquiditeitsprognose

Het opstellen van een liquiditeitsprognose bestaat vrijwel altijd uit een aantal standaard stappen. Dit zijn:

 1. Stel verschillende scenario’s van uw inkomsten op
  1. Doe dit op basis van ervaring en verwachting
 2. Bepaal hoe u de uitgaven van de onderneming zoveel mogelijk kunt beperken
 3. Maak zoveel mogelijk gebruik van overheidsregelingen
 4. Bepaal de liquiditeitsbehoefte van uw onderneming
  1. Op basis van de uitkomsten beslist u of u maatregelen moet nemen of niet.
 5. Onderbouw uw financieringsaanvraag
  1. Indien van toepassing kunt u er voor kiezen om een nieuwe financieringsaanvraag in te dienen bij uw bank.

Maakt u zich geen zorgen: prognoses komen nooit helemaal uit, maar ze geven wel een goed referentiekader. Dat is dan ook de reden dat de liquiditeitsprognose zo’n belangrijk element is wanneer u in gesprek gaat met uw bank. In deze prognose wordt namelijk kraakhelder op welk moment in het jaar er een bepaalde kredietbehoefte is.

Vragen over financial restructuring of de liquiditeitsprognose?

Heeft u vragen over financial restructuring of het opstellen van de liquiditeitsprognose? Neem dan gerust contact op met ons! Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!