Preferente aandelen als financieringsvorm

Behoeft uw onderneming extra vermogen en beoogt u dit via aandelen te realiseren? Overweeg dan ook zeker de emissie van preferente aandelen! Fundfirm vertelt u hier in dit artikel graag meer over. Dankzij onze jarenlange ervaring en ruime kennis hebben wij diverse ondernemers kunnen ondersteunen bij het maken van de volgende stap. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Lees dan onderstaande tekst voor een nadere toelichting.

Wat zijn preferente aandelen?

Preferente aandelen, ook wel bevoorrechte aandelen genoemd, hebben een aantal voordelen ten opzichte van normale aandelen. Wij zetten de belangrijkste pluspunten voor u op een rij:

1. Preferente aandelen hebben voorrang op uitbetaling van dividend

Eén van de voordelen van preferente aandelen is dat de dividenduitbetaling plaatsvindt voor die van de gewone aandelen. Bovendien worden bij de beëindiging van een bedrijf de overgebleven geldmiddelen eerst uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders.

2. Preferente aandelen beschikken over een vast dividendpercentage

Bij preferente aandelen is het dividendpercentage niet afhankelijk van de hoogte van de winst van een bedrijf. Hierdoor zijn bij een lage winst de preferente aandeelhouders verzekerd van een vast percentage dividend. Dit biedt hen zekerheid bij het beleggen in een onderneming.

3. Dubbele deling in dividend

Bij uitzondering komt het voor dat preferente aandeelhouders dubbel meedelen in de dividenduitkering.

Welke soorten preferente aandelen zijn er?

Hoewel preferente aandelen een aantal gedeelde kenmerken hebben, zijn er verschillende soorten te onderscheiden. We vertellen u graag meer over financieringsprefs, cumprefs en beschermingsprefs:

1. Financiering preferente aandelen

Financiering preferente aandelen, ook wel financieringsprefs genoemd, worden uitgegeven ter financiering van een onderneming. Kenmerkend voor dit soort preferente aandelen is dat ze over een vast rentepercentage beschikken. Daardoor is de hoogte van de dividenduitkering niet afhankelijk van de winst van het bedrijf, maar van een vastgesteld percentage. Dit gebeurt alleen wanneer de desbetreffende onderneming winst heeft gemaakt.

2. Cumulatief preferente aandelen

Cumulatief preferente aandelen, doorgaans afgekort tot cumprefs, verschillen van financieringsprefs. Wanneer er onvoldoende winst is gemaakt, wordt bij cumprefs dividend alsnog uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot de minder stabiele financieringsprefs. In de overnamepraktijk maken we vaak gebruik van cumprefs omdat Verkoper en/of een investeringsmaatschappij op deze manier het aandelenkapitaal op gewone aandelen wat lager kan houden, zodat nieuwe aandeelhouders tegen een relatief lager bedrag een deel van de gewone aandelen kunnen verwerven. Hou in dat geval wel rekening met het lucratieve belang. Zie hiervoor het artikel ‘voorkom belastingheffing in verband met het lucratief belang‘ van onze partner Venturefirm.

3. Bescherming preferente aandelen

Beschermingsprefs dienen als bescherming tegen een (vijandige) overname. Deze preferente aandelen dragen bepaalde rechten met zich mee, waardoor aandeelhouders bij een overname meer zeggenschap krijgen.

Preferente aandelen en prioriteitsaandelen

Soms ontstaat er verwarring over het verschil tussen preferente aandelen en prioriteitsaandelen. Prioriteitsaandelen dragen echter niet het ‘’voorrangvoordeel’’ met zich mee, maar geven speciale zeggenschapsrechten aan de aandeelhouder. Ze kunnen de eigenaar bijvoorbeeld een vetorecht geven.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over preferente aandelen? Neem gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch via 06-30 91 44 26. Daarnaast zijn wij te bereiken op volgend e-mailadres: richard.de.ruiter@fundfirm.nl. Ten slotte is het mogelijk om onderstaand contactformulier in te vullen voor een snelle reactie van één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!