Scenario analyse

Een scenario analyse helpt u bij het inschatten van bepaalde risico’s en de financiële consequenties van te maken keuzes. Veelal zijn dit risico’s die een directe impact kunnen hebben op uw onderneming. De scenario analyse helpt dan ook bij het creëren van een stip op de horizon en geeft u op die manier dus meer focus. Zodoende kunt u eenvoudiger belangrijke besluiten nemen. U maakt deze prognose tenslotte niet alleen voor de bank of voor een andere financier (juist niet!), u voert de scenario analyse bovenal voor uzelf uit. In dit artikel gaan we verder in op hoe u een succesvolle scenario analyse opstelt. Lees dus snel verder!

Meer over de scenario analyse

Ondernemen bestaat uit het inschatten van risico’s en de daarmee samenhangende rendementen. Belangrijk voor uzelf, maar vanzelfsprekend wil ook uw financier weten waar u op koerst. Een scenario analyse maakt het eenvoudiger om keuzes toe te lichten naar alle stakeholders, en uw financier is er daar een van.

Dus of het nu gaat om een algemene scenario analyse of een scenario analyse van het financiële model, het is altijd fijn om de stip op de horizon voor uzelf en uw stakeholders uit te werken.

De scenario analyse is dan ook een krachtig instrument waarmee u op systematische en transparante wijze een beeld van de toekomst kunt schetsen. De scenario’s die u tijdens het opstellen van een scenario analyse uitwerkt helpen u om te gaan met bepaalde onzekerheden en geven een bepaalde richting aan de strategische beslissingen voor de toekomst.

Scenario’s uitwerken

Het doel van het uitwerken van scenario’s is  niet om te komen tot het meest waarschijnlijke scenario. Scenario’s zijn namelijk niet bedoeld om de toekomstige werkelijkheid te modelleren, maar wel een manier om met onzekerheid om te gaan, en om richting te geven aan strategische discussies  over de toekomst van uw onderneming.

Het uitwerken van een scenario analyse gebeurt vaak aan de hand van vijf stappen. Door deze stappen te doorlopen beweegt u zich als het ware van buiten naar binnen en komt u stap voor stap tot verschillende toekomstbeelden voor uw organisatie.

 1. Relevante trends en ontwikkelingen inventariseren
 2. Trendclusters samenstellen
 3. Verschillende scenario’s en toekomstbeelden uitwerken op basis van impact en onzekerheid
 4. Doorrekenen van de verschillende scenario’s, welke impact hebben zij op uw onderneming?
 5. Stel tot slot een scenarioplan op waarin u aangeeft hoe de verschillende scenario’s geïmplementeerd kunnen worden

Een goede scenario analyse zorgt voor

 • Uw bedrijf
 • Meer invloed op ogenschijnlijk oncontroleerbare zaken
 • Een sterkere weerbaarheid van uw organisatie
 • Meer snelheid om in te spelen op ontwikkelingen binnen uw markt

De gevolgen van slechte scenarioplanning

Wanneer u geen scenario analyses uitvoert en dus weinig aandacht besteed aan scenarioplanning voor uw onderneming dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 • Verval van de toegevoegde waarde van uw producten en diensten
 • Uw organisatie loopt structureel achter de feiten aan
 • Mogelijk ontevreden medewerkers
 • Gebrek aan richting zonder s tip op de horizon

Slechte scenarioplanning zorgt er ook vaak voor dat er minder aandacht is voor innovatie binnen uw organisatie. Op de lange termijn heeft dit vaak tot gevolg dat u minder nieuwe klanten aantrekt en dus minder omzet en minder marktaandeel genereert dan wellicht mogelijk is.

Interesse in begeleiding bij het uitwerken van een scenario analyse?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het opstellen van een scenario analyse voor uw onderneming of uw financiële model? Neem dan gerust contact op met ons! Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!