Wat is een begroting?

Een begroting of prognose is een financieel overzicht van de kosten en opbrengsten die u verwacht voor het komende jaar, de komende jaren of een specifiek project. Door voorafgaand aan een boekjaar of project zo goed mogelijk in te schatten wat de kosten en opbrengsten zullen zijn, bent u in staat te bepalen of iets financieel haalbaar is of niet. Dat is dan ook het voornaamste doel waarmee u een begroting opstelt. Lees snel verder voor meer informatie over begrotingen!

Waarom een begroting maken belangrijk is

Zoals gezegd stelt u een begroting/prognose dus voornamelijk op om te bepalen of uw plannen voor het komende jaar of uw project financieel gezien haalbaar zijn of niet. Als uit de begroting blijkt dat uw plannen onvoldoende rendabel zijn, kunt u aan de hand van de begroting eenvoudig zien waar dit probleem wordt veroorzaakt. Vervolgens kunnen er concrete stappen genomen worden om de financiële problemen die u volgens de begroting kunt verwachten, te voorkomen.

Daarnaast is het verplicht om een begroting aan te leveren wanneer u een (her)financieringsaanvraag indient of wanneer u voor een overname staat. Potentiële investeerders zullen namelijk altijd uw begroting en andere (financiële) prognoses voor de komende jaren in willen zien.

Veel ondernemers zijn terughoudend als het aankomt op het maken van een begroting of prognose omdat zij verwachten dat deze voorspelling ‘nooit uitkomt’. Het klopt vaak dat deze prognoses niet uitkomen zoals verwacht. U denkt nu misschien; maar waarom moet ik dan een begroting maken? Dat doet u omdat de kracht van een begroting juist in de gebruikte uitgangspunten en de signaalfunctie bij afwijkingen zit.

Tot slot is het belangrijk om een begroting te maken om de financiële consequenties van uw plannen door te kunnen rekenen en op basis hiervan weloverwogen besluiten te kunnen nemen. Door een begroting op te stellen voor de komende jaren kunt u hier niet alleen zelf op terug vallen, ook uw financier en/of andere belanghebbenden zullen hier steeds vaker om vragen.

Klik hier als u meer wilt weten over de noodzaak van het samenstellen van een begroting en prognoses.

Hoe maakt u een begroting?

Wanneer u zelf een begroting gaat maken, weest u zichzelf er dan bewust van dat een begroting in feite niets anders is dan een opsomming van de inkomsten en de uitgaven van uw onderneming.

Een begroting bestaat vaak uit een beginbalans, een resultatenrekening (of een winst- en verliesrekening) en een eindbalans. Hierbij staan de (te verwachten) opbrengsten altijd aan de linkerkant van de begroting. Alle kosten komen vervolgens aan de rechterkant van de begroting te staan.

Uiteindelijk blijft er onder aan de streep een bedrag over (opbrengsten min kosten). Uiteraard kan dit zowel positief als negatief zijn. Hieruit kunt u dus direct opmaken of uw verwachtingen winstgevend zijn of niet.

Daarnaast is het goed om te weten dat de exacte invulling van een begroting beïnvloed kan worden door verschillende factoren. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 • Historische financiële gegevens
 • De financiële doelen van uw onderneming
 • Wetgeving en wijzigingen hierin
 • Marktomstandigheden;
 • Wijzigingen in het bedrijfsbeleid van uw onderneming

Tot slot is het verstandig om periodiek uw resultaten te vergelijken met de begroting die u aan het begin van een bepaalde periode heeft opgesteld. Dreigt uw begroting niet gehaald te worden? Dan heeft u nog voldoende tijd om in te grijpen. Bijvoorbeeld door voorzichtiger met uw budget om te gaan. Wanneer u vervolgens aan het einde van het boekjaar de jaarrekening opstelt, is het verstandig om de afwijkingen tussen uw begroting en jaarrekening grondig te analyseren.

Klik hier als u meer wilt weten over het opstellen van een begroting.

Verschillende soorten begrotingen

Uiteraard bestaan er verschillende soorten begrotingen. Ieder met hun eigen doel en belangen. Deze verschillende soorten begrotingen worden ook wel ‘deelbegrotingen’ genoemd omdat ze altijd onderdeel van de totale- of jaarbegroting zijn.

Met name binnen grote organisaties komen onderstaande deelbegrotingen regelmatig voor:

 • Exploitatiebegroting
  • Overzicht van de verwachte omzet en kosten
 • Liquiditeitsbegroting
  • Overzicht van de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen
 • Investeringsbegroting
  • Overzicht van de investeringen die benodigd zijn
 • Financieringsbegroting
  • Overzicht van de financiering die nodig is om de investeringen uit de investeringsbegroting te financieren.

Deze deelbegrotingen hangen allemaal samen en beïnvloeden elkaar dus ook. Wanneer er iets wordt aangepast in een van de begrotingen, dan heeft dit automatisch ook gevolgen voor de overige begrotingen. Er is dus altijd sprake van een bepaalde samenhang tussen de verschillende begrotingen van een onderneming.

Vragen of interesse in begeleiding bij het opstellen van uw begroting?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het opstellen van uw begroting? Neem dan gerust contact op met ons. Onze adviseurs stellen graag een prognose voor u op. Ten behoeve van een financieringsvraagstuk of omdat u zelf graag de financiële consequenties wilt zien van een bepaald beleid of scenario.

Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder!