Wat is een financieringsmemorandum en hoe stelt u deze op?

Wilt u antwoord op de vraag: wat is een financieringsmemorandum? En bent u benieuwd hoe u deze opstelt? Fundfirm vertelt u het graag! Onze experts hebben dankzij hun uitgebreide vakkennis, jarenlange ervaring en passie voor het vak diverse ondernemers al weten te helpen. Wij helpen u dan ook graag met het opstellen van een financieringsmemorandum. Dus, wilt u hier meer over weten? Lees dan onderstaande tekst voor een nadere toelichting.

Wat is een financieringsmemorandum?

Het financieringsmemorandum biedt een gedetailleerd overzicht van alle belangrijke gegevens over uw bedrijf. Dit rapport biedt potentiële investeerders een helpende hand om de grootte en haalbaarheid van de financiering te bepalen. Het is dan ook belangrijk dat uw financieringsmemorandum compleet en accuraat is. Immers, het dient (mede) als middel om bankiers of investeerders te overtuigen om wel of niet tot financiering over te gaan.

Wat bevat het financieringsmemorandum?

Het financieringsmemorandum is dus een belangrijk document. Maar welke gegevens vindt u hierin terug? Wij zetten deze graag voor u op een rij:

Managementsamenvatting

Ten eerste omschrijft u beknopt en to-the-point uzelf en uw onderneming. Ook geeft u aan wat de financiële staat van uw onderneming is en waar de investeringsbehoefte uit voort komt. Zodoende bevat de managementsamenvatting de belangrijkste informatie in een notendop. U kunt later in het financieringsmemorandum verder ingaan op de details.

Let op: de managementsamenvatting is het visitekaartje van uw financieringsmemoranda. U wilt dat de eerste indruk direct goed is; dit nodigt uit om verder te lezen. Wees dus kort en helder.

 

Bedrijfshistorie en structuur

In dit hoofdstuk beschrijft u de geschiedenis van uw bedrijf. Wanneer is de onderneming opgericht? Hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld? Wat waren grote successen, en hoe hebben die bijgedragen aan de huidige staat van het bedrijf?

Ook vertelt u in dit deel wie juridisch eigenaar is, bij voorkeur aan de hand van een organogram. Zo is de structuur van het bedrijf direct duidelijk, en weet de financier wie voor welke onderdelen aansprakelijk is.

 

Management en organisatie

Uit dit deel van het financieringsmemorandum blijkt wie de sleutelfiguren binnen de organisatie zijn. Zodoende krijgt de lezer een beter beeld van de kwaliteiten en ervaring van het management, en hoe de samenwerking tussen managementleden verloopt. U kunt eventueel een (verkort) cv van het management bijvoegen.

Vertel ook hoe de organisatie als geheel functioneert. Welke afdelingen zijn er, en waar zijn zij voor verantwoordelijk? Hoe zijn ze onderling van elkaar afhankelijk?

Beschrijf bovendien welke systemen binnen de organisatie worden gebruikt en wat bijvoorbeeld de gangbare rapporteerstijl is. Ga ook in op uw werknemers, bijvoorbeeld door over hun opleidingsniveau te vertellen en ziekteverzuim.

 

Huisvesting

In deze sectie neemt u op waar uw bedrijfspand staat en of u dit uw eigendom is. Een financier wilt graag weten of en hoe uw huisvesting op de balans staat. Wanneer u een bedrijfspand huurt, vermeldt u hoelang het huurcontract nog doorloopt.

 

Activiteit van uw bedrijf

In dit deel van het financieringsmemorandum beschrijft u onder andere hoe uw onderneming omzet genereert, wie de doelgroep is en hoe u deze doelgroep probeert te bereiken. Ook omschrijft u hier de asset conversion cycle van uw onderneming. Dat wil zeggen: hoe zet u geld in om goederen en diensten te creëren, deze aan klanten te leveren en hier weer inkomsten uit te genereren?

 

Markt- en concurrentieanalyse

Doorgaans wordt het vijfkrachten-model van Michael Porter gebruikt om de markt- en concurrentiesituatie van een sector te beschrijven. Volgens dit model bestaan er vijf krachten die invloed uitoefenen op de markt:

  • De macht van leveranciers;
  • De macht van afnemers;
  • De verkrijgbaarheid van vervangende en complementaire goederen;
  • De dreiging van nieuwe toetreders;
  • Interne concurrenten op de markt.

Via onder andere dit model kunt u overzichtelijk uiteenzetten wat uw machtspositie binnen de markt is. Beschrijf helder hoe u binnen deze machtsverdeling kansen voor uw onderneming ziet.

 

Huidige cijfers

Vanzelfsprekend willen investeerders vaak alle ins en outs van uw financiën weten. Immers, op basis daarvan kunnen zij het beste inschatten of een investering zich zal uitbetalen.

De financiële analyse in het financieringsmemorandum dient zodoende uitvoerig te worden gerapporteerd. Neem hoe dan ook de volgende zaken hierin op:

  • De resultatenrekening;
  • De balans;
  • De cashflows;
  • De analyse van het werkkapitaal; vorderingen, schulden en voorraden.

Ook kunt u de financiële staat van uw onderneming omschrijven aan de hand van een aantal ratio’s, zoals de liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en productiviteit.

 

Verwachtingen

Middels een omzetprognose kunt u potentiële investeerders de toekomstige waarde van uw onderneming laten inzien. Zet echter niet te hoog in. Schep realistische verwachtingen en leg concreet uit hoe de kapitaalinjectie hieraan gaat bijdragen.

 

De financieringsbehoefte

In wezen leiden alle bovenstaande stappen naar waar het u als ondernemer daadwerkelijk om gaat, namelijk de kredietvraag aan een investeerder. Het financieringsmemorandum dient zodoende als argument voor de financieringsbehoefte.

In principe moet de lezer hier dus al snappen wat de motieven voor de kredietvraag zijn. Die heeft u immers in voorgaande stappen al uitvoerig besproken. Licht in dit laatste hoofdstuk daarom toe hoe u de kredietvraag voor u ziet. Denk aan een eventuele inbreng van eigen vermogen, aflossingsrentes en hoe u risico’s voor de investeerder minimaliseert.

 

De presentatie van uw financieringsmemorandum

Ten slotte: presenteer uw financieringsmemorandum in een overzichtelijke en aantrekkelijke vorm. Het oog wil immers ook wat, en draagt zeker bij aan de overtuigingskracht van uw verhaal.

 

Fundfirm en uw financieringsmemorandum

Bij Fundfirm helpen wij u graag met het opstellen van uw financieringsmemorandum! Zo weet u zeker dat alle informatie op een juiste manier in dit rapport staat. Dit vergroot de kans dat een investeerder met u in zee gaat!

 

Meer weten over het financieringsmemorandum?

Dus, wilt u meer weten over het financieringsmemorandum? Of wilt u direct onze hulp inschakelen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij zijn u zo snel mogelijk van dienst.

U kunt ons bereiken via 06-30 91 44 26 of op het volgende e-mailadres: richard.de.ruiter@fundfirm.nl. Ook is het mogelijk om onderstaand contactformulier in te vullen. Wij helpen u en uw onderneming graag verder!

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”false”]