Werkkapitaalfinanciering, alles wat u moet weten

Ieder bedrijf maakt gebruik van werkkapitaalfinanciering. Het bedrijf financiert het zelf, of vraagt een werkkapitaalfinanciering aan bij een externe partij. Deze vorm van financiering wordt vaak gebruikt om (tijdelijk) eenvoudiger aan de dagelijkse financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Zeker wanneer uw organisatie aan het groeien is, kan een werkkapitaalfinanciering uitkomst bieden. Groei kost namelijk geld, en liquiditeit in het bijzonder. Dus bent u benieuwd hoe een werkkapitaalfinanciering uitkomst kan bieden in uw situatie? Lees dan snel verder!

Meer over het begrip ‘werkkapitaalfinanciering’

Om met succes te kunnen blijven ondernemen heeft uw organisatie continu voldoende financiële ruimte nodig. Op sommige momenten zal u zelfs tijdelijk nog wat extra financiële middelen nodig hebben, bijvoorbeeld voor een investering of iets dergelijks. Kortom, een werkkapitaalfinanciering is erop gericht de liquiditeit van uw organisatie te verbeteren.

Vaak zien wij dat banken en andere financiers verschillende financieringsvormen aanbieden voor het financieren van werkkapitaal. Kenmerkend hierbij is het onderscheid dat gemaakt wordt in de korte- en middellange looptijden. De kosten en de hoogte van uw financiering zijn uiteraard afhankelijk van de financiële situatie waarin uw organisatie zich bevindt. Daarnaast speelt ook het risicoprofiel van uw organisatie een belangrijke rol bij het aanvragen van een werkkapitaalfinanciering.

Verschillende soorten werkkapitaalfinancieringen

U hoeft niet altijd aan te kloppen bij een bank of andere financier wanneer u op zoek bent naar een werkkapitaalfinanciering. Het is namelijk ook mogelijk om het werkkapitaal vanuit uw eigen organisatie te financieren. Dit doet u namelijk door ten eerste alert om te gaan met de voorraad. Daarnaast zorgt een actief debiteuren- crediteurenbeheer er ook voor dat de liquiditeit van uw organisatie verbetert.

Mochten de mogelijkheden om de werkkapitaalfinanciering intern in te richten niet toereikend zijn, dan kunt u er altijd nog voor kiezen om een van de onderstaande externe werkkapitaalfinancieringsvormen aan te spreken:

 • Factoring
 • Crowdfunding
 • Leverancierskrediet
 • Pinvoorschot
 • Leasing
 • Online krediet

Zoals u ziet zijn er voldoende wijzen waarop u de gewenste werkkapitaalfinanciering kunt realiseren!

Waarvoor dient een werkkapitaalfinanciering?

Zoals gezegd is een werkkapitaalfinanciering erop gericht de liquiditeit van uw organisatie te verbeteren. Op die manier kunt u eenvoudiger aan de dagelijkse financiële verplichtingen voldoen. Wellicht is dit nog niet geheel duidelijk voor u, daarom hebben wij hieronder een opsomming gemaakt van de financieringsdoeleinden waarvoor u een werkkapitaalfinanciering in kunt zetten.

 • Kortlopende investeringen
 • Onvoorziene kosten
 • Uitstaande vorderingen
 • Vakantiegelden
 • Bonussen
 • Kortlopende overbruggingen
 • Groei van debiteurenportefeuille

Het voordeel van deze kortlopende kredietvormen is dat hieruit, in tegenstelling tot een lening, één of meerdere opnames gedaan kunnen worden op het moment dat het u het beste uitkomt. Kortom, een werkkapitaalfinanciering biedt u als ondernemer meer ruimte en flexibiliteit dan een lening.

Werkkapitaalfinanciering berekenen

Het werkkapitaal berekent u door de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden) af te trekken van de vlottende activa (debiteuren, voorraden en liquide middelen) van uw organisatie. Het verschil hiertussen is uw netto werkkapitaal. Het verschil tussen uw netto werkkapitaal en bijvoorbeeld een beoogde investering is vervolgens het bedrag waarvoor u op zoek zal moeten gaan naar een werkkapitaalfinanciering.

Uw werkkapitaal beheren door middel van werkkapitaal management

Door uw werkkapitaal op de juiste wijze te managen zorgt u ervoor dat er altijd een goede balans is tussen het geld dat vastzit op de balans en het geld dat vrij is om te besteden.

Bij het managen van uw werkkapitaal moet u dus bijvoorbeeld denken aan het managen van debiteuren en crediteuren, leveranciersafspraken, verkoop van voorraden en het optimaliseren van de processen die hier invloed op hebben.

Interesse in begeleiding bij het aanvragen van een werkkapitaalfinanciering?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het aanvragen van een werkkapitaalfinanciering? Neem dan gerust contact op met ons! Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!